Kontaktpersoner
Navn
Funksjon
Mobil

Bakke, Anna Vaag

Innkjøp- og logistikksjef

90 78 45 04

Bergsbakken, Heidi Lister

Markedssjef storhusholdning

90 16 98 89

Dystvold, Svein

Salgssjef storhusholdning

41 56 12 69

Flønes, Ingeborg

Adm. direktør

41 79 23 60

Frydenlund, Kristin

HR-Sjef

95 22 90 33

Hoff, Ruth Laeskogen

Fabrikkdirektør

90 73 97 81

Hogness, Hanne

KAM industri

97 15 95 15

Holte, Lars-Roar

Direktør råvare og rammebetingelser

99 22 30 96

Kaurin, Inger

Markedssekretær

41 44 18 39

Kristiansen, Kay Robin

IKT-Sjef

91 17 46 90

Norland, Knut

Salgsdirektør industri

95 27 31 77

Strand, Vegar

Finansdirektør

48 84 12 60

Sveen, Ingvild

PU-sjef

93 25 33 79

Ulven, Kai R

KAM storhusholdning

90 69 48 40

Veen, Kjetil

Marketingsjef dagligvare, fung. salgssjef dagligvare

91 87 00 53

Salgs-/Ordrekontor

ordre@hoff.no

95 33 13 46

Potetmottak

Gjøvik

90 55 24 13

Sundnes

95 18 25 59

Jæren

95 99 97 04

Brumunddal

90 55 24 13

Fabrikker

Flesvik, Trond

Kons. fabrikksjef Gjøvik/Brumunddal

40 84 02 20

Tove Fjørtoft

Fabrikksjef Jæren

90 92 53 22

Elin Sæteren

Fabrikksjef Sundnes Brenneri

90 63 01 96