Bærekraft

Bærekraft

I HOFF tar vi hånd om 1/3 av alle poteter som dyrkes i Norge. Og etter 175 år har vi lært oss hvordan vi gjør dette helt uten at noe går til spille!

HOFFs forretningsmodell er helt sirkulær og starter hos våre eiere. De dyrker poteter på gårder i Trøndelag, Jæren og Innlandet. Basert på sort, kvalitet og andre faktorer, fordeles poteten til ulike produksjonslinjer for produksjon av pommes frites, vegetarburgere, potetflakes og annet. Poteter som ikke tilfredsstiller kravene til - eller avkapp, reststoffer og tilsvarende fra produksjon av - disse produktene, nyttegjøres som råstoff inn i produksjon av for eksempel potetmel, protein og sprit. Reststoffer fra disse produksjonene kompletterer sirkelen og blir i hovedsak gjødsel eller dyrefôr og går dermed tilbake til bonden. 

HOFF er et samvirke som eies av ca 500 potetbønder. Bøndenes mål er å overlevere sin gård til neste generasjon i bedre stand enn når de selv tok over driften. HOFFs tankegang omkring bærekraft er den samme. Vi ønske å bidra til at vår verden overleveres i bedre stand til de som kommer etter oss, enn hva tilstanden var når vi tok over. Dette forplikter.

Bærekraft i HOFF består av tre dimensjoner - økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. Innenfor alle disse tre gjør HOFF kontinuerlige tiltak gjennom alle deler av organisasjonen.

HOFF er i tillegg arvtager av poteter gjennom avrensordningen for poteter i Norge. Avrensordningen er et spleiselag mellom staten, landbruket og næringsmiddelaktører, hvor HOFF til en sentralt satt pris forplikter seg til å ta imot alle poteter, til bruk i produksjon av potetmel, glukose og sprit. Dette er en ordning som sørger for begrensning i spredning av potetsykdommer, og heller lar alle poteter komme til nytte.

I HOFF jobber vi videre aktivt både med kunder, leverandører og relevante myndigheter med formål om å redusere vårt fortavtrykk gjennom hele vår verdikjede fra jord til bord.

 

Resten blir
til dyrefor

og gjødsel